Rozvíjíme firmy a jejich lídry

Pro růst firmy jsou klíčové pevné základy: vize, mise, hodnoty a unikátní prodejní argumenty. Ty usměrňují k cíli, formují kulturu a usnadňují rozhodování. K úspěchu je třeba jasný plán a efektivní procesy, podobně jako horolezci potřebují plánovat trasu i vybavení k dosažení vrcholu.

Radek Cieslar

Slova nestačí. Věřím v akci a konkrétní výsledky. Vše, čím se zabývám, musí mít reálný dopad v praxi. Rozvojem obchodníků, manažerů a firem se věnuji od roku 2007. Začínal jsem jako obchodní zástupce a postupně jsem se vypracoval na pozici obchodního ředitele. Osobní praxí jsem se naučil, jak fungují různé procesy a jak se vzájemně ovlivňují. Avšak nic by nefungovalo, nebýt lidí, kteří své práci rozumí a dělají ji správně. Pracuji na propojení teorie s praxí a poskytuji osvědčené postupy, které vedou k úspěchu. Pokud máte zájem o více informací, najdete je na mém LinkedIn – propojíme se?

Tréninky, koučování, workshopy
radek.cieslar@rozvojfirmy.cz
+420 731 537 155

Vláďa Minár

Přes 33 let buduji, řídím a rozvíjím obchodní týmy. A stejně jako ve sportu, tak i v obchodě platí – trénink, dřina, disciplína a vytrvalost vedou k cíli. Moje cesta vedla od skladníka v samoobsluze až po pozice jako Manažer nákupu, Regionální obchodní manažer nebo Obchodní ředitel. A čím větší ta pozice byla, tím více jsem chápal, že lidé musí nejen vědět co mají dělat, ale také jak a proč. Proto se od roku 2010 věnuji rozvoji firem, lídrů a obchodníků. Procesy, nástroje a především lidé jsou totiž klíčem k úspěchu. Více info najdete na mém LinkedIn – propojíme se?

Obchod, procesy, tréninky
vlada.minar@rozvojfirmy.cz
+420 602 286 274

Aby firma rostla, potřebuje:

PEVNÉ ZÁKLADY

Vize, Mise, Hodnoty, USP a pár dalších věcí, které je potřeba “tesat do kamene”. Pomáhají firmu i lidi směřovat k cíli, budovat kulturu a tvář firmy a hlavně – usnadňují rozhodování.

JASNÝ PLÁN

Vědět, kam mířím, je základ. Jaké nástroje a vybavení či koho k tomu potřebuji s sebou je další věc. Tvorba strategického plánu a jeho implementace je jako vytyčení trasy pro výstup na vysokou horu. Tam také počítáte s nepřízní počasí a komplikacemi. Příprava, systém a procesy – jen tak se dá uspět.

NÁSTROJE

Vybrat správné nástroje a zavést je do firmy není lehký úkol. Víme, které programy a aplikace skutečně pomáhají a umíme se postarat o to, abyste s jejich zaváděním neměli starosti. A je jedno jestli hledáte CRM, LMS, HRIS nebo něco na správu dat či interní řízení projektů.

SPRÁVNÉ LIDI

Neztratit klíčové lidi, do kterých jste investovali velké prostředky, je role vašich leaderů. Budovat kulturu a pracovní prostředí se proto vyplatí. Systematický rozvoj je jedním z nástrojů.

Komu přinášíme užitek

LEADER

Je jedno zda jste v pozici šéfa a vedením lidí už ostřílený, teprve sbíráte zkušenosti nebo chcete znovu nastartovat růst či zavádět novinky a změny. Můžete se o nás opřít v situacích, které jsou nové nebo obtížné

ROSTOUCÍ FIRMA

Už nejste úplně startup, ale nejste ani korporát. Rozvíjíte se rychle. Pořád ale některé věci děláte trochu “punkově”. Všímáte si, že se blížíte k momentu, kdy bude potřeba něco dělat více systematicky. Zavést procesy, kompetence, nástroje, pravidla. Vyhnout se zbytečným chybám a ztrátám. A udržet klíčové lidi.

STABILNÍ FIRMA

Už jste dost velcí. Procesy, strategie, plány a postupy máte nastavené. Víte ale, že svět se mění. Chcete se udržet “na vlně”, potřebujete zavádět změny nebo chápete, že rozvoj firmy je úzce spojen s přístupem lidí a rozvojem jejich potenciálu.

Naše hodnoty a přínos

Každou spolupráci bereme tak, jako bychom ve firmě měli vlastnický podíl.

Jsme průvodci, nikoliv učitelé. Máme obchodní historii i současnost.

Univerzální řešení neděláme, ke každému projektu přistupujeme individuálně.

Říkáme věci přímo - víme, že ne každému to vyhovuje, ale patří to k naší roli a v tomhle se měnit nechceme.

Jsme Vaším parťákem, se kterým můžete počítat.

Cesta spolupráce

Potkáme se - popovídáme si o tom, co děláte, co vám funguje a co vás trápí. Necháme Vás mluvit a budeme poslouchat. A ptát se. Hodně. Pokud si budeme vzájemně rozumět, domluvíme další postup.

Společně detailně analyzujeme situaci, příležitosti a možné scénáře řešení. Podíváme se až do „kuchyně“ a následně přijdeme s návrhem postupu a řešení.

Provádíme domluvené kroky, nastavujeme procesy, nástroje, kompetence a jsme partnerem pro zavedení změn do praxe.

Rozvíjíme lidi. Posilujeme víru a motivaci - důležité faktory pro úspěch.

Sledujeme a vyhodnocujeme pokroky a přínosy. Jsme s vámi pořád v kontaktu.

Co od nás nečekejte

Neslibujeme rychlé zázraky - víme, že nastavení strategie a její nastartování je postupný proces, kde zkratky nefungují. Úspěch se musí odmakat.

Netvrdíme, že školení všechno změní. Protože nestačí jen vědět, ale je potřeba vědomosti využít a začít uplatňovat.

Nedáváme “instantní” rady. Jdeme do hloubky a zajímáme se o vaši firmu, jako kdybychom v ní měli svoje peníze.

Pokud v tomhle souzníme, budeme si rozumět!

Reference

S Radkem jsem spolupracoval v Makru 6 let. Nejvíce si cením, zejména jeho schopnost se flexibilně přizpůsobit stále se měnícím potřebám obchodního týmu, který rozvíjel. Podílel se rovněž na pravidelných aktualizacích obsahu vzdělávacích aktivit a přicházel s užitečnými nápady na zlepšování grafiky a způsobu vedení kurzu. Po celou dobu vedení kurzů, si udržoval nadstandardně vysoké hodnocení od účastníků. Cenné byly I jeho zpětné vazby na jednotlivé účastníky v průběhu tří fázového rozvojového programu, které byly důležitou složkou rozvoje prodejních dovedností. Radek je spolehlivý, komunikativní partner a profesionál s dlouholetými zkušenostmi, které umí předat a naučit. Spolupráci s ním velmi doporučuji.

 

Tony Pokorný, Makro

S Radkem mám dlouhodobé zkušenosti a jen ty pozitivní. Nejprve jsem u Radka prošel KAM akademií, na kterou jsem dlouho vzpomínal a porovnával s dalšími školeními podobného typu. Prostě ve mně něco zanechal a o to jde.

Předávání zkušeností a styl, kterým vede školení a workshopy je uvěřitelný a efektivní a vždy splnil cíl zadání a přinesl i něco navíc. Na základě zkušeností jsem Radka po mnoha letech oslovil s projektem rozvoje obchodní týmu, za který jsem v současné pozici zodpovědný. Nejsem zastánce strohých teoretických školení s nespočtem slidů, i když i teorii a zásady obchodování je dobré si připomenout a pro určité skupiny se základními znalostmi je to i žádoucí. O tom žádná.

My jsme se zaměřili na konkrétní potřeby týmu i jednotlivců a projekt jsme vedli převážně formou workshopů s jasně definovanými cíli. I pro kolegy z týmu to byla příjemná změna – z již zmiňovaných teoretických školení s opakujícími se obchodními termíny a zodpovědně mohu říci, že tato spolupráce měla a má efekt. Pokud chcete rozvíjet sebe, nebo své týmy, tak mohu Radka s čistým svědomím doporučit.

 

Lukáš Horovitz, Imperial Brands

…s Radkem je skvělé spolupracovat a moje osobní zkušenost je jen velmi pozitivní. Společně jsme nejdříve definovali cíle a podněty ke zlepšení pro náš obchodní tým, připravili podle jeho doporučení a know-how workshop, který nám svým pojetím, celkovým vedením lektora a interaktivní atmosférou přinesl nejen ujištění, v čem jsme dobří a máme pokračovat, ale zejména objevil potenciál, kam to posunout a jak implementovat co nejdříve do praxe.

Jeho odbornost a přesvědčivost v rámci prezentací pro MPL, spojená s profesionálním přístupem a spoustou příkladů z praxe, byla klíčová, neboť účastníci workshopu podněty přijali a sami byli navíc spolutvůrci výborné pracovní atmosféry. Celkově hodnotím všechna pracovní setkání s Radkem jako přínosná, přičemž již nyní bychom rádi realizovali další profesní témata – se zaměřením na obchod, dovednosti a efektivní manažerské řízení v praxi u nás ve Stavebninách MPL.

 

Jiří Baďura, MPL Stavebniny

Rozhodnutí spolupracovat s Vláďou, bylo pro mě a celou společnost obrovským přínosem. Rychle se zorientoval v naší problematice, okamžité převzetí nastavených cílů a odpovědností. V průběhu naší spolupráce šel mnohem dále, než byla naše původní dohod připravit onboarding zaměstnanců a plán školení. Díky jeho schopnostem jsme se dozvěděli o svých lidech mnohem více potřebných informací, než jsme očekávali. Dal mi mnohem více, než jsem očekával od této spolupráce, a jakmile se vyskytne další příležitost, opět se na Vláďu obrátím.

 

Michal Nevrkla MBA, Woltair

firem

lidí

%

spokojenost

Napište nám